HIPOL A.D.

45 GODINA ISKUSTVA

OSNOVAN

1976 godine

Zaposlenih

183 zaposlenih

KAPACITET HIPOL-A

35.000 t/g

propilen

Propilen visoke čistoće preko 99%

Misija

Proizvodi visokog kvaliteta poboljšani recikliranim materijalima, širok spektar mono i kopolimerapolimera za specijalne namene. Ponovo steći prepoznatljiv brend sa proizvodima visokog kvaliteta, trostrukom vrednošću kapitala i proizvođačem koji poštuje životnu sredinu

Vizija

 Postati pouzdan tradicionalni partner na tržištu zemalja Centralne i Istočne Evrope sa proizvodima napravljenim po meri i usaglašenom ponudom cena-kvalitet