HIPOLEN P BRIZGANJE

HIPOLEN P MA 4

HIPOLEN P MA 4 je polipropilenski homopolimer srednje tečljivosti sa konvencionalnom širinom distribucije molekulskih masa. Ovaj tip je namenjen za procese brizganja sa srednjom brzinom ciklusa. Krajnji proizvodi od MA 4 imaju uravnotežena mehanička svojstva, dobru otpornost prema konstantnom opterećenju, dimenzionalnu stabilnost i dobra površinska svojstva.

Karakteristika Metoda testiranja

Nominalna vrednost

Jedinica

Brzina tečenja rastopa MFR ASTM D1238 (230oC; 2,16 kg) 5

g/10 min

Izotaktički indeks ISO/DIS 1873-1 98

% tež

Čvrstoća na granici razvlačenja ASTM D638 32

MPa

Modul elastičnosti savijanjem ASTM D790 1350

MPa

Otpornost na udar po Izodu ASTM D256 (23oC, sa urezom) 3,6

kJ/m2

PREUZMI TDS