HIPOLEN P TA 3

Hipolen P TA 3 je homopolimer, pogodan za ekstruziju tekstilnih vlakana. Stabilizovan je aditivima koji mu daju poboljšanu toplotnu stabilnost. Glavna namena Hipolen-a P TA 3 je proizvodnja grubih vlakana, tehničkih filamenata (BCF, FDY). Hipolen P TA 3 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o.

Hipolen P TM 2G je homopolimer, pogodan za ekstruziju finih tekstilnih vlakana. Stabilizovan je aditivima koji mu daju poboljšanu toplotnu stabilnost i zaštitu od uticaja NOx oksida („Antigasfading“). Glavna namena Hipolen-a P TM 2G je proizvodnja finih vlakana za tepihe, BCF.
Hipolen® P TM 2G poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o.

Hipolen P MA 21 homopolimer, pogodan za brizganje predmeta široke potrošnje. Moze se bojiti u sve boje. Veoma visoko tečenje, uska distribucija molarnih masa. Glavna namena Hipolen-a P MA 21 je proizvodnja artikala visoke preciznosti (npr. tankozidne posude).
Hipolen P MA 21 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o.

Hipolen P MA 4 je homopolimer, pogodan za brizganje predmeta široke potrošnje. Može se bojiti u sve boje. Glavna namena Hipolen-a P MA 4 je proizvodnja robe za domaćinstvo.
Hipolen P MA 4 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o.

HIPOLEN P MA 3

Hipolen P MA 3 je homopolimer, pogodan za brizganje predmeta široke potrošnje. Može se bojiti u sve boje. Povišeno tečenje. Glavna namena Hipolen-a P MA 3 je proizvodnja robe za domacinstvo, školskog pribora, kutija. Hipolen P MA 3 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o.

Hipolen P MA 41 je homopolimer, pogodan za brizganje predmeta široke potrošnje. Može se bojiti u sve boje. Povišeno tečenje. Glavna namena Hipolen-a P MA 41 je proizvodnja robe za domaćinstvo. 

Hipolen P MA 41 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

HIPOLEN P MN 5

Hipolen P MN 5 je homopolimer, pogodan za preradu termoformiranjem. 

Glavna namena Hipolen P MN 5 je za pakovanje hrane. 

Hipolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P MN 5 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o. 

Hipolen P FY 5 je homopolimer, pogodan za proizvodnju vlakana i termofiksiranih traka. 

Glavna namena Hipolen-a P FY 5 je proizvodnja glatkog prediva, niti za tkanine, monofilamenata za mreže i geotekstila. Hipolen P FY 5 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o. 

HIPOLEN P MA 1

Hipolen P MA 1 je homopolimer, pogodan za brizganje predmeta široke potrošnje. Može se bojiti u sve boje. Ima veoma visoko tečenje i veoma usku distribuciju molarnih masa. Glavna namena Hipolen-a P MA 1 je proizvodnja artikala visoke preciznosti, tankozidne posude za kozmetiku i farmaciju. Hipolen P MA 1 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

Hipolen P TA 41 je homopolimer, pogodan za ekstruziju grubih tekstilnih vlakana. Stabilizovan je aditivima koji mu daju poboljšanu toplotnu stabilnost. 

Glavna namena Hipolen-a P TA 41 je proizvodnja grubih vlakana za netkane tepihe, BCF. Hipolen P TA 41 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hemijsku industriju Hipol d.o.o. 

HIPOLEN P MA 2

Hipolen P MA 2 je homopolimer, pogodan za brizganje predmeta široke potrošnje. Može se bojiti u sve boje. Poseduje visoko tečenje i usku distribuciju molarnih masa. Glavna namena Hipolen-a P MA 2 je proizvodnja tankozidnih posuda za kozmetičku i farmaceutsku industriju. Hipolen P MA 2 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

Hipolen P FY 6 je homopolimer, čija je glavna namena za proizvodnju rafije, veziva, niti za noseću tkaninu i ambalaže. Glavna namena Hipolen-a P FY 6 je za rafiju, vezivo, niti za noseću tkaninu i ambalažu. Hipolen P FY 6 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o. 

HIPOLEN P FL 6C

Hipolen P FL 6C je homopolimer, pogodan za proizvodnju biaksijalno orijentisanog filma (BOPP). Glavna namena Hipolen-a P FL 6C je za proizvodnja filmova za pakovanje hrane, cveća i tekstilnih proizvoda i cigareta. Ovaj tip je pogodan za proizvodnju filma koji se može lakirati. Hipolen P FL 6C poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

Hipolen P EH 71 je homopolimer, koji sadrži aditive za dobru i dugotrajnu termostabilnost. Glavna namena Hipolen P EH 71 je ekstruzija cevi, profila, ploča, traka za paletizaciju, kao i duvanje manjih boca. 

Hipolen P EH 71 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

HIPOLEN P FB 4T

Hipolen P FB 4T je homopolimer, pogodan za preradu termoformiranjem. Glavna namena Hipolen-a P FB 4T je proizvodnja transparentnih časa i posuda.
Hipolen P FB 4T poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

Hipolen P EH 7 je homopolimer, koji sadrži aditive za dobru i dugotrajnu termostabilnost. Glavna namena Hipolen P EH 7 je ekstruzija cevi, profila, ploča, traka za paletizaciju, kao i duvanje manjih boca. 

Hipolen P EH 7 poseduje saglasnost o zdravstvenoj ispravnosti ali za specifične primene potrebno je kontaktirati Hipol d.o.o.

HIPOL d.o.o.